فریاد خفه tag:http://bckh90.mihanblog.com 2020-09-26T21:48:44+01:00 mihanblog.com سایت جدید و معتبر برای گرفتن گیفت کارت گوگل پلی خرید از پلی استور! 2018-01-09T12:29:44+01:00 2018-01-09T12:29:44+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1236 ho3ein سلام بچه ها...بیاین یه سایت بهتر وراحتتر پیدا کردم برای بدست آوردن گیفت کارت.....اینو تست کنین...حداقل حداقل تو بدترین سرایط ک کاری نکنین کمتر از 1 هفته میتونینن یک گیفت کارت 25 دلاری بگیرید...حالا برای هرچی..اپ استور.گوگل پلی ..پلی استیشن ..کلش او کنز..کلش او رویال و....پوینت هاش هم خیلی منطقیه . محیطش هم ریسپانسیو، خیلی و شیک و تمیزه و فوق العاده راحتهبه ازای هر 3750 پوینت میتونید یک گیفت کارت 25$ گوگل پلی یا ... بگیرید.بعد کدی که سایت بهتون میده رو توی قسمت Redeem Cod سلام بچه ها...بیاین یه سایت بهتر وراحتتر پیدا کردم برای بدست آوردن گیفت کارت
.....اینو تست کنین...حداقل حداقل تو بدترین سرایط ک کاری نکنین کمتر از 1 هفته میتونینن یک گیفت کارت 25 دلاری بگیرید...
حالا برای هرچی..اپ استور.گوگل پلی ..پلی استیشن ..کلش او کنز..کلش او رویال و....
پوینت هاش هم خیلی منطقیه . 
محیطش هم ریسپانسیو، خیلی و شیک و تمیزه و فوق العاده راحته
به ازای هر 3750 پوینت میتونید یک گیفت کارت 25$ گوگل پلی یا ... بگیرید.
بعد کدی که سایت بهتون میده رو توی قسمت Redeem Code استور وارد کنید و اکانتتون شارژ میشع!
اگر دوست دارید میتونید از لینک من ثبت نام کنید تا من از ثبت نام شما ریوارد بگیرم (قطعا هیچ چیزی از شما کم نمیشه)اندروید

https://www.pointsprizes.com/r/ho3ein
و اگر نه هم میتونید از لینک اصلی سایت ثبت نام کنید :
https://www.pointsprizes.com/
بعد از ثبت نام به راحتی با روش زیر 500 پوینت بگیرید:
اول از همه کلیک کنید روی بخش Use Coupons 
حالا از داخل این لینک کد ها رو کپی کنید 
http://www.coupontwo.com/coupons/pointsprizes.com
و داخل سایت بزنید. میتونید از این قسمت تا 500 امتیاز بگیرید!
هرروز میتونین اینکارر وبکنین.... به همین راحتی...اندروید
تازه بازم راههای زیادی داره برای بدست اوردن امتیاز ک اسونه..
شرکت در نظر سنجی...دیدن فیلم و.... 
بنظر من این راحتتره استفادش...بازم هرجور ک دوست دارین.
من معرفی کردم.اگر کمکی خواستین ایدی تل من هس درخدمتم..
@ho3ein_1993
این پست موقته...پس استفاده کنین ازش :)
]]>
پسر که دل ببنده... 2014-12-25T20:39:48+01:00 2014-12-25T20:39:48+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1235 ho3ein ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪه↓ . ↓ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻪﺗـُﻨـﺪ ﻣﯿﺸﻪﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ میشهﺑﭽﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩﭼﻮﻥ ﺗﻌﺼﺐ ﺩﺍﺭﻩﭼﻮﻥ ﻣـَـﺮﺩﻩﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓﺩﻟﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﯾﺎﻏﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥﻧﺎﺯکتر ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﮔﻞﺣﺴﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﻣﯿﺠﻨﮕﻪ ﺗﺎﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘـﺖ ﺍﻭﺭﺩﻣﯿﺸﯽ ◄ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶﺍﺯﺵ ﺛﺮﻭﺗﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮﺍﺯﺵ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﺍﺯﺵ ﻫﻮﺳﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﻮ ﻧﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺁﺭﻭﻡ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵُ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ 
ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪه
↓ . ↓
ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ
ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﺗـُﻨـﺪ ﻣﯿﺸﻪ
ﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻪ 
ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ میشه
ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺸﻪ 
ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ
ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺼﺐ ﺩﺍﺭﻩ
ﭼﻮﻥ ﻣـَـﺮﺩﻩ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ
ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﯾﺎ
ﻏﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ
ﻧﺎﺯکتر ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﮔﻞ
ﺣﺴﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ ﺗﺎﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘـﺖ ﺍﻭﺭﺩ
ﻣﯿﺸﯽ ◄ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ
ﺍﺯﺵ ﺛﺮﻭﺗﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﺯﺵ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﺯﺵ ﻫﻮﺳﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﻮ ﻧﮕﯿﺮﯼ 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ 
ﺁﺭﻭﻡ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵُ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ 

]]>
....... 2014-12-25T19:31:56+01:00 2014-12-25T19:31:56+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1233 ho3ein هر چه تو را نگاه میکنم سیر نمیشومبا داشتن تو ، حتی با غصه های بازی این زمانه پیر نمیشومتو به من محبت برسان ، من با بی محبتی هیچکس دلگیر نمیشومتو تنها در قلب من باش ، در این راه نفسگیر زندگی ، همنفسم باشقلبم با قلب هیچ غریبه ای درگیر نمیشود.اسیری بودم در قفس تنهایی ،حالا گرفتارم در قلب تو ،مطمئن باش با هیچ کلیدی  آزاد نمیشوماشکم را در نیار ، نا امیدی را به قلبم نرسان ،من با هیچ حادثه ای پشیمان نمیشومهر چه از نبودن بگویی ، من از بودن می گویمهر چه از فاصله بگویی ، من از در کنار تو بودن می هر چه تو را نگاه میکنم سیر نمیشوم
با داشتن تو ، حتی با غصه های بازی این زمانه پیر نمیشوم
تو به من محبت برسان ، من با بی محبتی هیچکس دلگیر نمیشوم
تو تنها در قلب من باش ، در این راه نفسگیر زندگی ، همنفسم باش
قلبم با قلب هیچ غریبه ای درگیر نمیشود.
اسیری بودم در قفس تنهایی ،
حالا گرفتارم در قلب تو ،
مطمئن باش با هیچ کلیدی  آزاد نمیشوم
اشکم را در نیار ، نا امیدی را به قلبم نرسان ،
من با هیچ حادثه ای پشیمان نمیشوم
هر چه از نبودن بگویی ، من از بودن می گویم
هر چه از فاصله بگویی ، من از در کنار تو بودن میگویم
هر چه از من نفرت داشته باشی ، من از عشق تو میگویم
هیچگاه از عاشق بودن خسته نمیشوم
در خلوت عاشقانه ی من ، تو در رویاهای منی
ببین که با تو چه رویاهایی در سر دارم ،
عزیزم هیچگاه از این خیالات دلزده نمیشوم
روزی در خیال عشق تو بودم ،
تا تو را به دست نیاوردم بی خیال نشدم
با همان خیال خوش ، عاشقت شدم ،
با همان خیال ، همان آرزوی محال ،
در دریای بی کران عشقت غرق شدم.
هر چه تو را نگاه میکنم سیر نمیشوم ،
ای سرنوشت هر چه میخواهی با دلم بازی کن ،
من هیچگاه بازنده نمیشوم
!
                                                                                                                  
]]>
ش مثله شما 2014-06-18T21:17:58+01:00 2014-06-18T21:17:58+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1231 ho3ein ش مثــل " شمـــا "شمــا که دوریشمــا که نـــه " تـــو" هستــی نـه " او "شمـــا که ترجیحــت دوری و دوستیــــــستشمــا که اخــم و ابــرو بالا انداخـتن رابه لبخنــد ترجیـــــح می دهـیشمــــا که عطــر خــــــوب میزنــینـه بـرای بــــوی خوبـــش ، حــال خوبــشبرای جـــــــــا مانــدش بعــــــــد از خــــــودتشمــا که نبــــودن همیشــه ترجیحــت به بــــــــودن استشمــا کهدر دستــرس نـــــبودن آرامـــــــت می کنــــدو گفتــن مــــــن وقـــــــت نــــــدا ش مثــل " شمـــا "
شمــا که دوری
شمــا که نـــه " تـــو" هستــی نـه " او "
شمـــا که ترجیحــت دوری و دوستیــــــست
شمــا که اخــم و ابــرو بالا انداخـتن را
به لبخنــد ترجیـــــح می دهـی
شمــــا که عطــر خــــــوب میزنــی
نـه بـرای بــــوی خوبـــش ، حــال خوبــش
برای جـــــــــا مانــدش بعــــــــد از خــــــودت
شمــا که نبــــودن همیشــه ترجیحــت به بــــــــودن است
شمــا که
در دستــرس نـــــبودن آرامـــــــت می کنــــد
و گفتــن مــــــن وقـــــــت نــــــدارم برایــت شیریــن
شمــا که
فکــر می کنـــی همیشــــــه کســــــــی هسـت
که" تــــو" برایــش خــــــودت را " شمـــــــا " جــا بزنــــی
و" او" شمـــــا را در دل " تـــــــو" صـــدا کنـد
به همیـــن " ش " اول " شمـــــــا " قســـــــــم
یـــــــک روز دلـــــــت ضعـــــــــف می کنـد بــرای
" تــــــــو" شــدن بــرای " او"
روزی کـه
" او" مـی شــــــود
شمــــــــا "..
]]>
دردناکه 2014-06-18T20:17:16+01:00 2014-06-18T20:17:16+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1230 ho3ein چه دردناک است ...هر لحظه با فکر به کس دیگری زندگی کنی.......... آنقدر که گاهی یادت برود که او دیگر نیست................ چه دردناک است ...


هر لحظه با فکر به کس دیگری 


زندگی کنی..........


 آنقدر که گاهی یادت برود که او


 دیگر نیست................
]]>
اینجا........ 2014-06-18T19:09:38+01:00 2014-06-18T19:09:38+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1229 ho3ein این جاآنقدر شاعرانه دروغ می گویندو آنقدر در دروغ هایشان شاعر می شوندکه نمیدانمدر این سرزمینبا اینهمه فریبچگونه ست که دلم هنوزخواب باران را دوست دارد! این جا
آنقدر شاعرانه دروغ می گویند
و آنقدر در دروغ هایشان شاعر می شوند
که نمیدانم
در این سرزمین
با اینهمه فریب
چگونه ست که دلم هنوز
خواب باران را دوست دارد!
]]>
:) 2014-06-18T18:08:55+01:00 2014-06-18T18:08:55+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1228 ho3ein بعضے وقت ها عقل زטּ یـہ چیزے میگـہقلبش یـہ چیز בیگـہاماهر בوشوטּ غلط مے ڪنـטּزטּ باس ببینـہ آقاش چے میگـہ

شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکبعضے وقت ها عقل زטּ یـہ چیزے میگـہشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه


شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهقلبش یـہ چیز בیگـہشکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکاماشکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک


شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکهر בوشوטּ غلط مے ڪنـטּشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه


شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکزטּ باس ببینـہ آقاش چے میگـہشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
]]>
دنیای پسرها 2014-06-18T16:54:33+01:00 2014-06-18T16:54:33+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1227 ho3ein   ♥♥دنـیـــای پـسـراپـُر از پـیـراهـن و شـلـوارپـُر از کـتـونـی و کـالـج و ادکلنپـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـونتـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم؟!؟!... سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاقیـه یـادگـاری . . .حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . .آهـنـگ گـوش دادنـای نـصـف شـب تـو اتـوبـانـا . . .... بـا نـاراحـتـی بـه یـه عـکـس نـگـاه کـردندوش گـرفـتـن هـای 5 دیـقـه ای1000 بـار ایـن جـمـلـه رو ت

  ♥♥دنـیـــای پـسـرا


پـُر از پـیـراهـن و شـلـوار

پـُر از کـتـونـی و کـالـج و ادکلن

پـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون

تـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم؟!؟!

... سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق

یـه یـادگـاری . . .

حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـمـونـه . . .

آهـنـگ گـوش دادنـای نـصـف شـب تـو اتـوبـانـا . . .

... بـا نـاراحـتـی بـه یـه عـکـس نـگـاه کـردن

دوش گـرفـتـن هـای 5 دیـقـه ای

1000 بـار ایـن جـمـلـه رو تـکرار کـردن : بـه مـا نـمـیـخـوری آخـه . . .

اس ام اس دادنـای شـبـونـه : گـوربـابـاش ( کـه کـلـی غـم پـشـتـش نـشـسـتـه )

كـلـمـه هـای رمـزی كـه فـقـط خـودشـون مـعـنـیـشـو مـیـدونـن

رازایـی كـه فـقـط خـودشـون ازشـون خـبـر دارن

گـپـای 4 - 5 نـفـره دورِ مـیـز بـا نـسـکـافـه یـا رو یـه تـخـت بـا قـلـیـون ، مـسخره كردن

همدیگه شـوخـی . . . گـاهـی بـحـث هـای جـدی دربـاره ی آیـنـده و کـار

دنـیـای پِسَـــرا پُرِ از غُصه هایِ یواشَکی♥♥

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.
]]>
من....تو 2014-06-18T16:52:39+01:00 2014-06-18T16:52:39+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1226 ho3ein  تو مرا نادیده بگیر …و من …بدنم روز به روز کبود تر می شود …از بس …خودم را میزنم ،به نفهمی …!!!
 
تو مرا نادیده بگیر …
و من …
بدنم روز به روز کبود تر می شود …
از بس …
خودم را میزنم ،
به نفهمی …!!!
]]>
خاطرات لعنتی... 2014-06-18T16:45:49+01:00 2014-06-18T16:45:49+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1225 ho3ein خاطرات را باید سطل سطلاز چاه زندگی بیرون کِشید.خاطراتنه سر دارندو نه ته !بی هوا می آیند تا خفه اَت کنند .میرسند گاهیوسط یک فکرگآهی وسط یک خیابانسردت میکنندداغت میکنندرگ خوابت را بلدندزمینت میزنندخاطرآت ؛ تمام نمی شوندبلکهتمــــامت میکنند .
خاطرات را باید سطل سطل
از چاه زندگی بیرون کِشید.
خاطرات
نه سر دارند
و نه ته !
بی هوا می آیند تا خفه اَت کنند .
میرسند گاهی

وسط یک فکر
گآهی وسط یک خیابان
سردت میکنند
داغت میکنند
رگ خوابت را بلدند
زمینت میزنند
خاطرآت ؛ تمام نمی شوند
بلکه
تمــــامت میکنند .
]]>
مادر رو عشقه :) 2013-12-03T20:18:32+01:00 2013-12-03T20:18:32+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1224 ho3ein به سلامتی همه مادراﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﮐﻪ : ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﭘﺪﺭ !!!!!ﻫﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ !!!!!ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﻴﺮ !!!!!ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺮﺣﺎﻝ !!!!!ﻫﻢ ﭘﻴﺮ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺟﻮﺍﻥ !!!!!ﻫﻢ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ!!!!
به سلامتی همه مادرا


ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﮐﻪ :

 ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﭘﺪﺭ !!!!!
ﻫﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ !!!!!
ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﻴﺮ !!!!!
ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺮﺣﺎﻝ !!!!!
ﻫﻢ ﭘﻴﺮ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺟﻮﺍﻥ !!!!!
ﻫﻢ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ!!!!
]]>
؟؟؟ 2013-12-03T18:53:17+01:00 2013-12-03T18:53:17+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1223 ho3ein به این فکر میکنم لالایی های مادرمزیر کدام بالشتک کودکی هایم جامانده ؟؟؟!!!شاید هنوز بشود آسوده خوابید...

به این فکر میکنم لالایی های مادرم

زیر کدام بالشتک کودکی هایم جامانده ؟؟؟!!!

شاید هنوز بشود آسوده خوابید...

]]>
اینجا جایی که ... 2013-12-02T21:54:45+01:00 2013-12-02T21:54:45+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1222 ho3ein اینجا جایی است که وقتی زانوهایت رااز شدت تنهایی بغل گرفته ای به جای همدردی برایت سکه می اندازندچه عجیب مردمانی هستیم !!!!!! اینجا جایی است که وقتی زانوهایت را

از شدت تنهایی بغل گرفته ای به جای 

همدردی برایت سکه می اندازند

چه عجیب مردمانی هستیم !!!!!!
]]>
دوره گرگ ها 2013-12-02T21:25:37+01:00 2013-12-02T21:25:37+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1221 ho3ein انصافا که همینطوریه_________________________________دوره ،دوره ی گرگهاست …مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی!گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!!ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم انصافا که همینطوریه

_________________________________

دوره ،دوره ی گرگهاست …

مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی!

گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!!

ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم

]]>
خـِیلی‌ دِلـَ م مـی‌ خــوآد 2013-12-02T20:56:49+01:00 2013-12-02T20:56:49+01:00 tag:http://bckh90.mihanblog.com/post/1220 ho3ein خـِیلی‌ دِلـَ م مـی‌ خــوآدبــه بَ ــعضـی‌ اَز آدَمـا کـه بـَعد اَز یـه مُدَتــ سُرآغـَم رُو مـی گـیرَنمـی‌ پُرسَـن خـوبـی‌.........؟چــه خَبـَـــر ؟بـِگـَم ایـن حـَرفــآرو  وِل کـُن بـِگـو چـی‌ مـی‌خـوآى ؟! خـِیلی‌ دِلـَ م مـی‌ خــوآد

بــه بَ ــعضـی‌ اَز آدَمـا کـه بـَعد اَز یـه مُدَتــ سُرآغـَم رُو مـی گـیرَن

مـی‌ پُرسَـن خـوبـی‌.........؟

چــه خَبـَـــر ؟

بـِگـَم ایـن حـَرفــآرو  وِل کـُن بـِگـو چـی‌ مـی‌خـوآى ؟!
]]>